ALVWij herinneren je graag aan de Algemene ledenvergadering van PSV Thielen. Deze Algemene Ledenvergadering vindt plaats op maandag 22 juni 2015 om 20.30 uur in de kantine van Manege Thielen, Oude Lijn 7 te Tilburg. Tevens willen we graag de ouders van onze jeugdleden uitnodigen, zij zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Tijdens de vergadering zullen er bestuursverkiezingen zijn. Aftredend is: Henk van Gruijthuijsen, voorzitter. Henk stelt zich niet herkiesbaar.

Het bestuur heeft een nieuwe voorzitter gevonden in Michiel Schakel (momenteel vicevoorzitter). Het bestuur heeft Ingrid Heino gevraagd voor de functie van vicevoorzitter.

Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot voor de vergadering, onder vermelding van de functie, opgeven bij het secretariaat.

In te brengen stukken dienen uiterlijk 21 juni 2015 bij de secretaris binnen te zijn. Deze kunt je per email sturen naar secretaris@psvthielen.nl.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst bij deze vergadering. Wij stellen het zeer op prijs dat bij verhindering dit via een email gemeld wordt bij Else van Haaren, de secretaris van onze vereniging. Email adres: secretaris@psvthielen.nl.

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op 22 juni 2015.

Bijlagen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *