Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 25/06/2018

Opmerking:
Alleen voor leden

Locatie
Manege Thielen


Wij nodigen alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van PSV Thielen. Tevens willen we graag de ouders van onze jeugdleden uitnodigen, zij zijn natuurlijk ook van harte welkom.

We verwelkomen je graag op maandag 25 juni 2018 om 20:00 uur in de kantine van Manege Thielen, Oude Lijn 7 te Tilburg.

De agenda van de vergadering volgt uiterlijk 4 weken voor de vergadering, evenals de notulen van de Algemene ledenvergadering van 30 november 2017. Tijdens de vergadering zal gestemd worden voor een nieuwe penningmeester als opvolger voor Lieke de Rooij. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.

In te brengen stukken dienen uiterlijk 18 juni 2018 bij de secretaris binnen te zijn. Deze kun je per email sturen naar secretaris@psvthielen.nl.

Aansluitend aan de vergadering organiseren wij een wederom een Paardenbingo waarmee hele leuke gebruiks­artikelen te winnen zijn. Alle leden mogen hieraan deelnemen en krijgen één bingokaart gratis. Extra bingokaarten kunnen voor € 1,- per stuk worden gekocht. De enige voorwaarde voor deelname is dat je óók tijdens de vergadering aanwezig bent.

We stellen het zeer op prijs als je ons laat weten dat je verhinderd bent. Je kunt dit via de email doorgeven bij onze secretaris, Else van Haaren (secretaris@psvthielen.nl).

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op 25 juni 2018.